Hoe werk ik

AANMELDING;    ER IS GEEN WACHTLIJST

Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u terecht oa
via deze website. U kunt het contactformulier invullen, mij bellen, via sms etc. (zie contactgegevens). Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  Ik streef ernaar om u binnen 5 dagen te zien voor een intake/onderzoek.
Binnen mijn praktijk wordt uitsluitend volgens afspraak gewerkt. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is meestal een wekelijks terugkerend tijdstip. Deze afspraken bedragen in totaal 30 minuten, waarvan 25 minuten cliënt gebonden zijn. De laatste 5 minuten zijn gereserveerd voor nabespreken. De duur van de behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van het probleem en de motivatie/inzet van de cliënt.
Binnen mijn praktijk worden kinderen die in groep 3 of hoger zitten, in principe niet onder schooltijd behandeld. Dit i.v.m. leerplichtwet.
Ik ben van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur.
U kunt bij mij terecht via een verwijzing van de huisarts en/of specialist. Er volgt na de aanmelding een intakegesprek waarbij we samen met u de hulpvraag besproken en verhelderd wordt. Hierbij worden de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden in kaart gebracht.
Tijdens de eerste afspraak dient u ter legitimatie een geldig identiteitsbewijs mee te brengen + de verwijzing van de huisarts en/of specialist en een geldig zorgpasje van de zorgverzekeraar.
U krijgt tijdens de eerste intake een huisregel en toestemmingsverklaring van de verwerking van uw persoonsgegevens mee ter ondertekening.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. U kunt bij geen gehoor de voicemail inspreken. U kunt mij mailen of via whatsapp, sms een berichtje sturen. Indien u niet op tijd afmeld worden de kosten bij uzelf in rekening gebracht. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekering.

KLACHTEN
Het kan gebeuren dat u ondanks mijn inzet niet tevreden bent. Ik stel het op prijs dat u uw ongenoegen en uw opmerkingen rechtstreeks aan mij kenbaar maakt, dan kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken. U helpt mij om mijn kwaliteit van de zorg en dienstverlening te verbeteren.
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of misschien wilt u het gesprek niet aangaan. Dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. De klachten en geschillenregeling Paramedici, waarbij ik ben aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. Hier vindt u een eenvoudig formulier en nader uitleg.

PRIVACY POLICY
Zie bij: Privacy policy Bij deze categorie ziet u mijn privacyregels volgens AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming tav uw persoonlijke gegevens.

Afspraak maken