Tarieven

Vergoeding
Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie voor een aan-huis behandeling ook volledig vergoed.
Houdt wel rekening met uw verplichte eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Bij de meeste zorgverzekeraars kan ik rechtstreeks declareren. Hierdoor zult u geen factuur ontvangen.

Contracten
Bij bijna elke zorgverzekeraar heb ik een contract. Alleen kan ik u niet behandelen indien u een verzekering hebt afgesloten bij Menzis/Azivo/Anderzorg.  Dan verwijs ik u door naar een collega.

Het tarief voor een reguliere (individuele) logopedische behandeling werd per 01-01-2016 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld op €40,53. Dit tarief wordt echter niet gehanteerd door de zorgverzekeraars.

VERHINDERING

ALS U VERHINDERD BENT, MOET U DE BEHANDELAFSPRAAK TENMINSTE 24 UUR VAN TE VOREN AFZEGGEN. ANDERS WORDEN DE KOSTEN BIJ U IN REKENING GEBRACHT. DEZE NOTA KUNT U NIET INDIENEN BIJ UW VERZEKERING.

Afspraak maken